dck

آخرین اخبار در مورد موزه‌های ایران

ضرغامی: ۲ تاج پهلوی و کیانی در قیاس با آن‌چه از کشور غارت کردند قابل توجه نیست

وزیر میراث فرهنگی گفت: معتقدم تاج‌های معروفی مانند تاج پهلوی، تاج کیانی و مجموعه تاج‌های کوچک دیگری که در خزانه جواهرات ملی است، در قیاس با آن‌چه از کشور غارت کردند قابل توجه نیست؛ متأسفانه سرمایه ملی را بر باد داد. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بعد ازحواشی به وجود آمده از توئیت بهادری جهرمی؛ سخنگوی دولت در خصوص میزان اموالی که محمدرضا پهلوی و خانواده‌اش از ایران خارج کردند، سید عزت‌ال ...