dck

آخرین اخبار در مورد قرارگاه

28 گروه جهادی با کمیته امداد همکاری دارند

مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبداله والی کمیته امداد استان زنجان گفت: 28 گروه جهادی در قالب خدمات عمرانی، معیشتی و خدمات بهداشتی با کمیته امداد استان زنجان همکاری دارند. به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، سید مسعود حسینی، مدیر اجرایی قرارگاه جهادی حاج عبداله والی کمیته امداد استان زنجان با اشاره به فعالیت ۱۸۰ مرکز نیکوکاری در استان اظهار کرد: از این آمار ۶ مرکز به صورت جهادی فعا ...