dck

آخرین اخبار در مورد انتصابات

انتصابات جدید در بهشت/چند نفر پست گرفتند؟

انتصابات جدیدی در شهرداری تهران انجام شد. ????انتصابات جدید در شهرداری تهران   "وحید هدایتی" به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی کالای شهروند منصوب شد. به گزارش خبرنگار فارس، "سید محمد فیاض" به عنوان عضو هیئت‌مدیره شرکت خاکریزاب منصوب شد. "محمد امیرآبادی" به عنوان عضو هیئت‌مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک منصوب شد. "مهدی بختیارزاده" و "بهزاد پایمرد" به عنوان اعضای هیئت مدیر ...