dck
19 شهریور 1401 - 18:46

تأکید وزیر بهداشت دولت موقت طالبان بر ظرفیت‌های پزشکی ایران در تامین نیاز افغانستان

وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در دیدار با استاندار خراسان رضوی اظهار داشت با وجود ظرفیت‌های پزشکی ایران، افغانستان به کشورهای دیگر نیازی ندارد. - اخبار بین الملل -به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «قلندر عباد» وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در سفر به مشهد و دیدار با «یعقوبعلی نظری» استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به شرایط دو کشور ایران و افغانستان، اکنون بهترین و مهمترین زمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مختلف و به ویژه خدمات درمانی ایران است. به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «قلندر عباد» وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در سفر به مشهد و دیدار با «یعقوبعلی نظری» استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: با توجه به شرایط دو کشور ایران و افغانستان، اکنون بهترین و مهمترین زمان برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های مختلف و به ویژه خدمات درمانی ایران است.خبرگزاری تسنیمقلندر عباد افزود: با وجود ظرفیت‌های مختلف پزشکی، حضور متخصصان و خدمات درمانی ویژه و مطمئن از سوی ایران، افغانستان نیازی به کشور‌های دیگر ندارد. قلندر عباد افزود: با وجود ظرفیت‌های مختلف پزشکی، حضور متخصصان و خدمات درمانی ویژه و مطمئن از سوی ایران، افغانستان نیازی به کشور‌های دیگر ندارد.وی ادامه داد: در 40 سال گذشته ایران تجارب بسیار خوبی در موضوع بهداشت و درمان بدست آورده و ما به دنبال استفاده از این تجربه‌ها در زمینه‌های مختلف برای مردم افغانستان هستیم. وی ادامه داد: در 40 سال گذشته ایران تجارب بسیار خوبی در موضوع بهداشت و درمان بدست آورده و ما به دنبال استفاده از این تجربه‌ها در زمینه‌های مختلف برای مردم افغانستان هستیم.وزیر بهداشت دولت موقت طالبان اضافه کرد: ما برای اجرای طرح‌های درمانی و پزشکی از جمله تکمیل بیمارستان کابل، کلینیک درمانی، تبادل استاد و دانشجوی پزشکی مشتاق هستیم. ایران به ما کمک کند و تمامی این جلسات بصورت عملیاتی در اسرع وقت انجام شود. وزیر بهداشت دولت موقت طالبان اضافه کرد: ما برای اجرای طرح‌های درمانی و پزشکی از جمله تکمیل بیمارستان کابل، کلینیک درمانی، تبادل استاد و دانشجوی پزشکی مشتاق هستیم. ایران به ما کمک کند و تمامی این جلسات بصورت عملیاتی در اسرع وقت انجام شود.استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت سیزدهم یک راهبرد قوی همکاری با کشور‌های همسایه در موضوعات دیپلماتیک و فرهنگی دارد. استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دولت سیزدهم یک راهبرد قوی همکاری با کشور‌های همسایه در موضوعات دیپلماتیک و فرهنگی دارد.یعقوبعلی نظری افزود: با توجه به نزدیکی فرهنگ، مذهب و زبان، ما آمادگی داریم تا ظرفیت‌های خراسان رضوی را در افغانستان به کار بگیریم و در این راه در نزدیک‌ترین زمان گروه‌های متخصصین خود را به کشور افغانستان می‌فرستیم تا از مراکز درمانی این کشور بازدید کنند و قرارداد‌هایی بین دو کشور برای خدمات‌رسانی امضا شود. یعقوبعلی نظری افزود: با توجه به نزدیکی فرهنگ، مذهب و زبان، ما آمادگی داریم تا ظرفیت‌های خراسان رضوی را در افغانستان به کار بگیریم و در این راه در نزدیک‌ترین زمان گروه‌های متخصصین خود را به کشور افغانستان می‌فرستیم تا از مراکز درمانی این کشور بازدید کنند و قرارداد‌هایی بین دو کشور برای خدمات‌رسانی امضا شود.در پایان این نشست نیز وزیر بهداشت دولت موقت طالبان از بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد بازدید کرد. در پایان این نشست نیز وزیر بهداشت دولت موقت طالبان از بیمارستان امام رضا(ع) در مشهد بازدید کرد.دیدار کاظمی قمی با وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در تهران دیدار کاظمی قمی با وزیر بهداشت دولت موقت طالبان در تهرانایران در ننگرهار مرکز درمان دیابت راه‌اندازی می‌کند ایران در ننگرهار مرکز درمان دیابت راه‌اندازی می‌کندانتهای پیام/.
منبع: تسنیم
شناسه خبر: 729232