dck
05 بهمن 1401 - 12:56

آموزش ها و تجهیزات پرستاری باید به روز شود

معاون پرستاری وزارت بهداشت، یکی از مهم ترین و بارزترین مشکلات پرستاری را کمبود نیروی انسانی نسبت به جمعیت و تخت بیمارستانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عبادی، در هشتادمین اجلاس مدیران پرستاری گفت: وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت وظایف پنج گانه ارتقا سلامت، پیشگیری، درمان به موقع، توانبخشی و مراقبت تسکینی را برعهده دارد و به صورت تخصصی در حوزه پرستاری هدف اصلی این است که بتوانیم یک مراقبت ایمن و با کیفیت انجام بدهیم.

معاون پرستاری وزارت بهداشت، مهم‌ترین گام رسیدن به مراقبت ایمن که نشأت گرفته از همان اهداف پنج‌گانه سلامت است را توانمندسازی عالی پرستاری دانست و افزود: یکی از راه‌های رسیدن به توانمندسازی نیز استمرار آموزش و دانش به روز است و سازمان توانمند سازمانی است که غیر از دانش، موانع خدمتی را شناسایی و بر آنها غلبه کند.

وی خطاب به پرستاران و سازمان‌های صنفی حوزه پرستاری گفت: باید بینش و نگرش خودمان را در مسیری که طی چند دهه گذشته گذراندیم تغییر دهیم، چرا که مردم شایسته خدمات روزآمد و مبتنی بر علم هستند؛ بنابراین باید بستر آن فراهم شود.

عبادی یکی از مهم ترین و بارزترین مشکلات پرستاری را کمبود نیروی انسانی نسبت به جمعیت و تخت دانست و تصریح کرد: این موضوع در کیفیت خدمت پرستاری به بیمار مؤثر خواهد بود، بنابراین حل معضل نیروی انسانی پرستاری هم رسیدن به مراقبت ایمن را مرتفع می‌سازد و هم فشار کار مضاعف را از دوش پرستاران کاهش خواهد داد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه باید دیالوگ درون و برون حرفه‌ای را تغییر دهیم، گفت: باید از حق مردم برای عدم دریافت مراقبت کیفی دفاع کنیم. تمرکز ما باید بیشتر در حوزه توانمندسازی باشد که بخشی از توانمندسازی توانمند کردن سازمان به لحاظ کمیت نیروی انسانی و بخشی دیگر کیفیت نیروی انسانی در راستای آموزش‌های مستمر، اصلاح فرآیندها و حذف فرآیندهای زائد است.

وی با تاکید بر اینکه باید آموزش‌ها، تجهیزات و فرآیندها به روز شود، افزود: باید فرآیندها بازطراحی شود و دائماً ارتقا یابد؛ در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی این اتفاق در حال انجام است. اگر نتوانیم خودمان را با دانش جدید تطابق بدهیم ممکن است دچار عقب ماندگی شویم.

عبادی با اشاره به اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاری، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای نخستین بار ارتقای خدمات پرستاری در سرانه لایحه بودجه آمده است.

منبع: مهر
شناسه خبر: 997306