dck
14 مهر 1401 - 17:24

ضرورت برنامه ریزی برای آموزش مدیران حوزه درمان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنامه ریزی برای آموزش مدیران حوزه درمان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست. به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره آموزشی Executive health MBA جهت توانمند سازی مدیران بیمارستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران و مدیران ستادی که یکی از ضرورت‌های نظام سلامت است، برگزار شد. این دوره که توسط بیمارستان محب کوثر برگزار می‌گردد با مشارکت اساتید دانشگاه صنعتی شریف و اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایران، یکشنبه هر هفته در ساختمان ستاد دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود. محبعبدالرضا پازوکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با واگذاری اجرای برگزاری این دوره به بیمارستان محب کوثر که فعالیت چشمگیری در حوزه آموزش داشته است، افزود: آموزش چراغی روشنگر و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هدایت مدیران است. محبوی گفت: اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی به ویژه مدیران باعث می‌شود خود را با تغییرات سازمانی و محیط منطبق کرده و فعالیت‌های خود را به طور مؤثر ادامه دهند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، برنامه ریزی برای آموزش مدیران حوزه درمان را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست. ریزیمحسن پازوکی مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی محب کوثر، که برگزاری این دوره‌ها را بر عهده دارند مدیریت را به عنوان شاخص ترین عامل انسانی، نقش بسیار مهمی در تأمین اهداف سازمان دانست. محبترینوی افزود: مدیران سازمان متناسب با رشد تکنولوژی و تغییر و تحولات به وجود آمده همواره با وضعیت‌ها و شرایط جدیدی مواجه می‌شوند که به منظور هماهنگی با آن، نیازمند کسب معلومات و تخصص‌های ویژه ای هستند. بنابراین تقویت و غنی سازی دانش حرفه‌ای و تجارب مدیران با اهمیت است. ایمحمد تقی عیسایی و منوچهر نجمی از اساتید دانشگاه صنعتی شریف مدیریت این دوره را برعهده دارند. عیسایینجمیدر ابتدای این دوره با موضوع اقتصاد برای مدیران با تدریس منوچهر نجمی و در انتها با موضوع برنامه ریزی استراتژیک با تدریس محمد رضا آراستی اولین روز این دوره به پایان رسید. نجمیریزی
منبع: مهر
شناسه خبر: 771542